TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tài khoản 1
Chủ TK : NGUYỄN TRƯỜNG KHẢI. STK : 0181001311381 Vietcombank C.Nhánh Nam Sài Gòn 

Tài khoản 2
Chủ TK : NGUYỄN TRƯỜNG KHẢI. STK : 5908205206190 Agribank C.Nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tài khoản 3
Chủ TK  : NGUYỄN TRƯỜNG KHẢI. STK: 0109067354 Đông Á Bank C.Nhánh Q10

Tài khoản 4 

Chủ TK : NGUYỄN TRƯỜNG KHẢI, STK : 060091409774 SACOMBANK C.NHÁNH ÔNG TẠ